Dlawnice przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które dawane stanowi dla urządzeń oraz systemów ochronnych czyli ich składników i ilości.

W układu ze istotnymi różnicami w rozmiarze bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu ważnych zasad w niektórych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na dużo lżejszy i szybszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są przeznaczone do służby w tych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w obrębie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które określone są do praktyce w strefach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w obszarze ochrony i bezpieczeństwa pracowników na stanowiskach, na jakich może wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, powinny stanowić dobrze oznaczone oraz przejść szereg testów, które korzystają na celu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza dostała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady pracy i nazywania tego standardu urządzeń. Więcej na materiał Atex znajdziesz tu.