Uziemienie zmywarki

Zadanie uziemienia elektrostatycznego liczy na obniżeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na wynik przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie wprowadza się go w terenie transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne że stanowić inną formę. Najlżejsze oraz nieco skomplikowane modele okazują się z zacisku uziemiającego i z przewodu. Bardziej mocne i rozbudowane technologicznie są wyposazone w zespół ochrony stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, to kiedy uziemienie stało w prawdziwy sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są dawane w toku załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W efektu napełniania lub opróżniania zbiorników o nowej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich stanięcia że być także mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub przenoszenie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, które się ze sobą kontaktują. W sukcesu naturalnego i szybkiego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym przedmiotem może powstać krótki impuls prądowy, który będzie dostrzegalny w perspektyw iskry. Brak opieki nad rozładowaniem iskrowym może wywoływać zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co świadczy eksplozję lub zły wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.